Inlärning med musik

Musik har en intressant och ofta genomgripande effekt på våra hjärnor. Både forskning och erfarenhet har visat att detta är något som man kan utnyttja för att förbättra sin kapacitet till inlärning. Inlärning är en otroligt viktig process och allt som gör det lättare för oss att lära oss nya saker kan få stor betydelse för våra liv och karriärer. I den här texten kommer vi att titta lite närmre på hur musik kan användas i olika inlärningssammanhang. Det finns nämligen flera olika mekanismer som innebär olika typer av positiv inverkan.

Musik och rörelser

Mora Träsk turnerar runt om i Sverige och spelar musik anpassad för barn. Detta är bara ett av många exempel på artister som specialiserat sig på pedagogiska musiklekar. För barn blir det lättare att minnas rörelser om de utförs till musik och det är ett mycket effektfullt sätt att förbättra deras motorik. Även dans och många andra aktiviteter bygger på kopplingen mellan ljud och rörelser, musiken kan till exempel bestämma i vilken takt och hur kraftfullt vi ska utföra vissa rörelser. Även intellektuella koncept kan läras ut på ett effektivt sätt om undervisningen integrerar både musik och rörelser. Många barnramsor bygger på detta.

Aktivera rätt del av hjärnan

Björn Borg barn har sköna underkläder som man mycket väl kan bära om man vill röra sig till musik i hemmet. Även när det gäller rent plugg inför till exempel tentor kan musik ha en given roll. Olika typer av musik stimulerar olika delar av hjärnan och kan göra oss bättre på allt från kreativ problemlösning till instudering av tråkiga faktauppgifter. Många använder även musik som ett sätt för att stänga allt annat ute. Det är bra för koncentrationsförmågan, helt enkelt. Särskilt om det handlar om musikstycken vi hört många gånger tidigare. För människor med allvarliga koncentrationsstörningar och/eller tinnitus finns särskilda former av ljud och musik som har en bevisad positiv effekt.