Musikens betydelse på begravningar

En del forskning visar att musik under begravningsceremonin spelar en viktig roll för själva sorgebearbetningen. Musiken fungerar som en terapeutisk och emotionell katalysator och hjälper människor att ta farväl.

Forskare från Kungliga musikhögskolan i Stockholm har undersökt vilken roll musiken spelar för människor som befinner sig i sorg. Mer forskning inom ämnet är dessutom på gång. Som anhörig kan det vara tungt att ta sig igenom en begravning med allt vad det innebär. Då kan det kännas tryggt att luta sig mot en begravningsbyrå. Behöver du stöd inför en stundande begravning kanske det är en god idé att anlita Lovas populära begravningsbyrå i Halmstad? – eller i en stad nära dig. Lovas begravningsbyrå finns nämligen i stora delar av landet.

Hjälp i sorgearbetet

Lovas begravningsbyrå kan hjälpa till med val av begravningsmusik. Ofta väljs den musik som den avlidne tyckte om eller något stycke som hedrar den som har gått bort. En del människor väljer dessutom begravningsmusik i samråd med en närstående eller anhörig som befinner sig i livets slutskede. Då får valet av musik ännu större betydelse och de som lever kvar kan hitta stöd i musiken även efter begravningens slut.

Att musiken har terapeutiska egenskaper har länge varit känt inom vården där musikterapi bland annat används som smärtlindring i slutet av livet. Musikterapi används också inom psykiatrin för att lugna, lindra eller ge hopp och glädje. Medicinsk forskning sysslar även med hur kroppen reagerar på olika sorters musik med syfte att kunna stimulera läkning och återhämtning.