Musik i religion och samhället  

Musik har så länge man vet alltid varit en del av ett givet samhälle. Det sägs att musik förenar människor och kan skapa en gemensam kultur och samhörighet. Varför musik påverkar människor på det emotionella planet är det ingen som helt kan svara på. Man vet dock att ljud i form av musik kan underlätta inlärning, skapa trygghet samt förstärka minnen. Olika sorters musik har därför använts för att förmedla budskap eller för att ena människor.

Musik används som exempel på olika sätt i nästan alla religioner. Både genom att förkunna en viss skrift eller tro, men även somUmbanda Group underhållning inom en viss församling. I många religioner är sång och musik en del av själva religionen. Det enda egentliga undantaget där musik inte spelar en del av religionen är Talibanernas tolkning av Islam. Sedan 1960-talet har musik använts i populärmusik. Antingen av religiösa samfund för att förmedla sitt budskap och värva medlemmar, men även av artister för att kritisera eller hylla religion.

Redan under slutet på 1800-talet började Frälsningsarmén att använda musik för att förmedla den kristna tron. Detta var av den typens populärmusik. Man hade redan då förstått musikens potentiella genomslagskraft och möjligheten att värva människor till kristendomen. Frälsningsarmén har sedan dess fortsatt med traditionen men numera är det för välgörande ändamål i form av mindre insamlingar vid uppträdanden.

Under hippierörelsen var mycket musik delvis politisk. Musiken användes som ett medel att påverka samhället och det skapades på detta sätt ett flertal gräsrotsorganisationer. Efter denna tid har det varit vanligare med religionskritisk musik snarare än religionsförespråkande. På liknande sätt har musik varit ett medel att påpeka orättvisor i samhället. En stor del av Rap och Hip-hop växte fram som en kritik mot behandlingen av svarta människor i USA.

Det är svårt att avgöra om musik har en reell inverkan på politiska beslut eller den allmänna opinionen. De flesta som forskat i ämnet tror dock att populärmusik har en stor påverkan. Denna är dock svår att mäta då man aldrig riktigt vet om det är musiken som speglar samhället eller om det är musiken som påverkar samhället.