Vad tjänar en artist?  

En musikartist kan tjäna pengar på en rad olika sätt. Olika artister tjänar förstås olika mycket beroende på hur populära de är. En riktlinje kan dock vara att man numera tjänar mer pengar på olika uppträdanden snarare än att sälja skivor. Innan streamingtjänster fanns var skivförsäljning en viktig del av inkomsten för en artist. Vanligtvis finansierades skivinspelningen och lansering av album av skivbolag. Dessa hade sedan avtal med artister soAudio rack in recording studio with producer in the background.m kunde se ut på lite olika sätt. Vanligt har varit att artisten endast fick en liten del av inkomsten av skivförsäljningen och en större del av olika uppträdanden. Avtalen kan dock se tämligen olika ut. För en helt ny artist kan skivbolag ta ut en större del av alla olika inkomster för att säkra upp sin investering. En etablerad artist har större möjligheter att förhandla fram ett mer fördelaktigt avtal.

Numera är skivförsäljning inte lika lukrativt i samma utsträckning som tidigare. Detta beror förstås på olika streamingtjänster och nedladdningssidor. Därmed är det inte lika vanligt att någon köper ett helt album utan snarare enstaka spår, eller betalar en månadskostnad för att ha fri tillgång att streama musik. En artist får som exempel i snitt 4-5 öre per stream av Spotify. Detta kan kännas som lite men samtidigt blir de allra största artisterna streamade miljontals, och ibland miljardtals gånger. Det finns argumentativt en indirekt vinst i streamingtjänster för artister. Man har möjlighet att synas mer som artist och därmed troligare att fler kommer på en livespelning.

För att artister ska kunna få ersättning när deras musik spelas offentligt så som radio, tv eller andra evenemang finns Stim. Dem sammanställer hur mycket en viss artists musik har använts och betalar ut ersättning enligt en utbetalningstabell. Man får olika betalt beroende på vilken kanal eller station som har spelat musiken. Avtalen ser tämligen olika ut men generellt sett betalar svenska statliga tv kanaler eller radiostationer mest till artisterna. Som exempel betalar radio P1 omkring 120 kr/minut.

Artisterna har ofta avtal med managers eller bolag och därför kan den ersättning som artisterna själva får behålla variera kraftigt. Om man är framgångsrik som artist tillkommer ofta inkomster så som reklamuppdrag eller tv-framträdanden.