Filmmusik  

Filmmusik är som bekant till för att förhöja en känsla eller skapa en viss ton i olika filmatiseringar. Oftas är filmmusik diskret och sekundär till upplevelsen av film. Den har dock numera en stor betydelse då den påverkar hur filmen i sig upplevs av åskådaren. Man räknar inte in musiknummer som utspelas i själva filmen som filmmusik utan endast själva bakgrundsljudet. Numera är filmmusik en tämligen stor industri och produktionerna är påkostade och väl avvägda för att komplimentera det visuella. Endast ett fåtal filmer idag görs helt utan filmmusik. Enligt filmskapare kan det vara betydligt svårare att skapa en viss känsla hos publiken utan bakgrundsmusik.

När stumfilm började produceras på 1860-talet var det främst för att filmen producerades på en rulle. Man kunde således inte ha någon ljudfil på den. Till en början hade man därför mindre orkestrar på föreställningarna som ackompanjerade filmen. Man förstod tidigt att detta skulle förstärka upplevelsen och ibland även förtydliga själva handlAbstract light backgroundingen. Detta fungerade till en början inte alltid då det var extremt krävande för en orkester att följa handlingen i realtid. I efterhand har man komponerat musik till många stumfilmer som därmed var specialskriven till filmen.

Den första ljudfilmen kom 1927. Jazzsångaren var en musikal och för första gången var både tal och musik synkroniserat. Detta var givetvis revolutionerande men själva processen var besvärlig då tal och musik inte kunde spelas in separat.

Med ljudfilmens stora framgångar växte sig filmmusiken, och dess produktion, allt större i Hollywood. Det krävdes en stor samling musiker för att komponera musik till en film. De flesta var anställda direkt av filmstudion och således fick dirigenter, orkestrar, pianister, låtskrivare och andra musiker alla arbeta under ett och samma tak. Till en början arbetade man utefter mycket strikta tidsramar då låtskrivande, komponering, inspelning och dubbning allt skulle ske inom endast ett par dagar.

Numera skapas filmmusik på många olika sätt. Det är fortfarande populärt med orkestermusik men man behöver inte längre spela in allt under ett och samma tak. Filmskapare kan numera även välja att köpa musiken från frilansande musiker. Det finns även de som helt specialiserat sig på att skapa filmmusik digitalt som sedan synkas med filmen.