Filmmusik  

Filmmusik är som bekant till för att förhöja en känsla eller skapa en viss ton i olika filmatiseringar. Oftas är filmmusik diskret och sekundär till upplevelsen av film. Den …

Vad tjänar en artist?  

En musikartist kan tjäna pengar på en rad olika sätt. Olika artister tjänar förstås olika mycket beroende på hur populära de är. En riktlinje kan dock vara att man …